Khamis, 19 Februari 2009

Bahasa Malaysia atau Bahasa Inggeris?

Kelahiran ramai tokoh ilmuan Islam suatu masa dahulu terutama pada zaman Kerajaan Abbasiah masih dikenang dan disebut sehingga ke hari ini. Selain itu, ia turut melonjak nama Islam sehingga ke dunia Barat. Baghdad telah menjadi pusat pergerakan ilmiah terpenting di dunia pada masa itu sehinggakan ianya menjadi tempat tumpuan kepada para penuntut ilmu yang ingin menimba ilmu pengetahuan dalam pelbagai bidang.

Banyak faktor yang menjadikan kegiatan keilmuan berkembang pesat pada zaman itu. Antaranya pelaksanaan aktiviti penterjemahan karya-karya falsafah, astronomi, kimia, fizik, biologi dan perubatan daripada bahasa asing ke bahasa ibunda. Pemimpin ketika itu tidak melaksanakan dasar mempelajari karya falsafah dan sains dalam bahasa asal sebaliknya menggiatkan aktiviti penterjemahan karya-karya tersebut dari bahasa Yunani, Parsi dan lain-lain ke bahasa Arab. Baitul hikmah sebagai pusat intelektual dan keilmuan ketika itu turut menjadi tempat untuk aktiviti penterjemahan bahasa ini.

Begitu juga dengan Barat, apabila mereka membawa balik karya falsafah dan sains dari negara Islam ke negara mereka sewaktu era penjajahan dan perang salib dahulu, mereka menterjemahkannya ke dalam bahasa ibunda mereka iaitu bahasa Inggeris, bukannya mengajarkannya dalam asal ilmu tersebut iaitu bahasa Arab. Malah, nama tokoh ilmuan Islam yang asal seperti Ibn Sina turut dikenali di Barat dengan nama Avicenna. Bahasa Arab dipelajari hanyalah sebagai alat untuk menterjemahkan karya-karya tersebut ke bahasa Inggeris. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran di kelas menggunakan bahasa Inggeris sepenuhnya. Hari ini, semua karya tersebut telah diterjemahkan ke bahasa Inggeris seolah-olah ilmu tersebut berasal daripada mereka. Identiti asalnya telah berubah.

Jadi apakah kaedah terbaik untuk mempelajari ilmu terutama sains dan teknologi di Malaysia, adakah dengan mempelajarinya dalam bahasa Inggeris atau bahasa ibunda iaitu bahasa Malaysia? Jawapannya boleh fikir sendiri...